Firma budowlana

Czym jest i jak zacząć prowadzić firmę budowlaną?

Posted by Budowlaniec on 8 Marca 2023

Czym zajmuje się firma budowlana

Firma budowlana zajmuje się budową i remontami różnego rodzaju obiektów, takich jak domy mieszkalne, budynki biurowe, hale magazynowe, drogi, mosty, tunel, i wiele innych. Zadania, które wykonuje firma budowlana, zależą od specjalizacji, wielkości i zakresu działalności, ale w ogólnym zakresie mogą obejmować:

Projektowanie i planowanie budynków i innych obiektów.

Wykonywanie prac ziemnych i fundamentowych, takich jak kopanie rowów, układanie fundamentów, budowanie murów oporowych.

Montaż instalacji elektrycznych, w

Zakładanie firmy budowlanej

Założenie firmy budowlanej wymaga przemyślenia wielu aspektów, zarówno formalnych jak i praktycznych. Oto kilka rzeczy, które będą potrzebne na start:

Plan biznesowy - Warto opracować szczegółowy plan biznesowy, który pomoże zdefiniować cele, strategię, wizję i zadania do wykonania w danym przedsięwzięciu.

Kapitał początkowy - Potrzebujesz środków finansowych, aby zainwestować w narzędzia, materiały budowlane, wynagrodzenie pracowników, koszty marketingowe i inne wydatki związane z prowadzeniem biznesu.

Licencja i ubezpieczenie - Firma budowlana powinna posiadać niezbędne licencje oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby móc legalnie prowadzić działalność.

Narzędzia i sprzęt - Aby wykonywać usługi budowlane, potrzebujesz narzędzi i sprzętu. W zależności od rodzaju prac, możesz potrzebować różnego rodzaju maszyn budowlanych, narzędzi ręcznych, samochodu dostawczego czy sprzętu do transportu materiałów.

Dobra kwatera - Firma budowlana potrzebuje miejsca do przechowywania materiałów budowlanych, narzędzi oraz innego sprzętu. W zależności od potrzeb, możesz wynająć hale magazynowe, garaże, czy składy.

Zespół - Firma budowlana wymaga odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Na początek warto zatrudnić minimum dwóch pracowników, którzy pomogą Ci w realizacji projektów.

Marketing - W dzisiejszych czasach marketing jest niezbędny do promocji firmy. Warto zainwestować w reklamę w internecie, drukowanie ulotek, wizytówek oraz innych materiałów promocyjnych.

System zarządzania - Warto zadbać o system zarządzania, który pozwoli na kontrolowanie wydatków, zarządzanie zespołem, terminarz projektów i optymalizację procesów biznesowych.

Certyfikaty jakości - Firma budowlana może zyskać na prestiżu dzięki certyfikatom jakości, takim jak ISO czy inne, które potwierdzą wysoką jakość usług i bezpieczeństwo pracy.

Kontrakty i umowy - Firma budowlana powinna posiadać wzory umów i kontraktów, które będą podpisywane z klientami, dostawcami oraz pracownikami. To ważne, aby wszystkie umowy były jasne i zrozumiałe dla wszystkich stron.

Pozwolenia i zgłoszenia - W zależności od rodzaju prac, jakie będzie wykonywać firma budowlana, może być konieczne uzyskanie różnych pozwoleń i zgłoszeń. Może to obejmować pozwolenie na budowę, zgłoszenie do Sanepidu czy innych instytucji.

System bezpieczeństwa - Firma budowlana musi zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz klientów. Warto opracować i wdrożyć system bezpieczeństwa pracy, który będzie zapewniał bezpieczeństwo na placu budowy oraz w czasie wykonywania prac.

Oprogramowanie - Firma budowlana może skorzystać z oprogramowania, które ułatwi zarządzanie projektem, kontrolowanie wydatków, zarządzanie zespołem oraz terminami prac.

Dokumentacja - Firma budowlana musi prowadzić dokumentację, która będzie służyła jako dowód wykonania prac oraz pozwoli na ewentualne roszczenia i reklamacje. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie umowy, rysunki techniczne, protokoły odbioru prac oraz inne dokumenty związane z danym projektem.

Wiedza i doświadczenie - W końcu, do prowadzenia firmy budowlanej potrzebna jest wiedza i doświadczenie związane z branżą budowlaną. Warto poznać najnowsze trendy i technologie związane z budownictwem oraz szkolić swoich pracowników, aby móc oferować coraz lepsze i bardziej profesjonalne usługi.